Medarbejderfonden HUSTØMRERNE

En del af en unik konstruktion

JBH GRUPPEN

JORTON A/S

Bygge og anlægsvirksomhed

HUSTØMRERNE A/S

Tømrer– og snedkervirksomhed.

A/S BOLIGBETON

Betonelementfabrik.

Ejerforhold:

88,6 % af aktiekapitalen ejes af gruppens 3 medarbejderfonde.

11,4 % af aktiekapitalen er fordelt på 13 almennyttige boligselskaber.

Medarbejderfonden HUSTØMRERNE

Blev stiftet d. 10. maj 1994 i forbindelse med Hustømrernes 75 års jubilæum. Ledelsen havde foreslået bestyrelsen for selskabet, at der på denne dag oprettedes en støttefond (nu Medarbejderfond) for medarbejdere og tidligere medarbejdere i selskabet. 

Medarbejderfonden Hustømrerne repræsenterer idag 25,8 % af aktierne i JBH Gruppen.

Fondens medlemmer er nuværende og pensionerede medarbejdere med 5 års anciennitet i tømrer og snedkervirksomheden HUSTØMRERNE A/S, og er således gennem medlemskabet i fonden,  medejere af deres egen arbejdsplads.

VORE SØSTERFONDE

MEDARBEJDERFONDEN JORTON

Stiftet 1965  Koncern-aktieandel: 37,0 %

STØTTEFONDEN BOLIGBETON

Stiftet 2007 Koncern-aktieandel: 25,8 %

Gruppens medarbejdere er efter 5 års ansættelse automatisk medlem af en medarbejderfond. Når en medarbejder pensioneres fra et af gruppens selskaber, fortsætter medlemskabet af fonden på livstid.

Hvert år vælger medlemmerne en fondsbestyrelse, der leder den enkelte fond.
Fondenes overskud anvendes til ”understøttelser” til pensionerede medlemmer, samt til forskellige sociale arrangementer for fondenes medlemmer.