Medlemssiden

En gang om året afholder fonden medlemsmøde (generalforsamling), hvor alle fondens medlemmer bliver inviteret til at deltage. Referater fra medlemsmøderne både det seneste samt historiske referater er altid tilgængelige for medlemmerne her på siden.

Medarbejderfonden Hustømrerne arrangerer også forskellige aktiviteter og ture for medlemmerne. Nogle gange i samarbejde med søsterfondene i JBH Gruppen.  Det kan være weekend ture, byggepladsbesøg eller kulturelle besøg på museer og lignende. 

Arrangementerne er normalt ikke kun for fondsmedlemmer, men også for disses ægtefæller og samlevere. 

Aktuelle arrangement indbydelser  og tilmeldings link vil altid være at finde under knappen Arrangementer

 

Arrangementer og indbydelser

Kalenderen

Ønskes en fortløbene liste over begivenheder, skal du klikke på Agenda